Vítejte na stránkách sdružení SPOT

Tato stránka je určena všem potenciálním partnerům a zájemcům o členství, aby se zde mohli seznámit s našimi aktivitami a cíli.

Ačkoliv nechceme podléhat všeobecné skleslosti a bolestínství, musíme bohužel konstatovat, že oblast cestovního ruchu se nachází ve velmi problematickém období. I bez vlivů hospodářské recese, docházelo v minulých letech k velmi výrazné změně ve struktuře klientely a k úbytku poptávky. Obor navíc dlouhodobě trpí nezájmem a často i nekvalifikovaným přístupem veřejné správy. Za dvacet let svobodného podnikání se podnikatelům nepodařilo najít rovnováhu mezi přirozeným vztahem konkurence a potřebou spolupracovat na přilákání turistů - stále převažuje "vlastnopísečkování" a neochota angažovat se ve společném zájmu.

Vědomí těchto problémů nás přivedlo k rozhodnutí založit sdružení osob a organizací podnikajících v oblasti cestovního ruchu a volného času v regionu severovýchodních Čech jmenovitě: Jizerských hor, Českého ráje, Krkonoš, Lužických hor, Máchova jezera, Frýdlanstka a Českého Švýcarska. Zastáváme názor, že pomoci si musíme (my podnikatelé a provozovatelé turisticky orientovaných aktivit) sami, neboť nelze spoléhat na to, že ostatní partneři (obce atp.) pochopí naše problémy.

Smyslem toho sdružení je vytvořit akceschopnou organizaci, která by konkrétními kroky přispívala k řešení konkrétních problémů, které jsou nad síly či časové a organizační možnosti jednotlivých podnikatelů. Rozhodně se chceme vyhnout tomu, abychom sklouzli do polohy debatního klubu, který se zabývá jen nářky a donekonečna přežvýkává obecné "vize" rozvoje. Naším základním cílem je každý rok zrealizovat nějaký konkrétní projekt s reálným výstupem a měřitelným přínosem pro cestovní ruch a podnikání jednotlivých členů sdružení.

Vítaný je každý, který neočekává zázraky do tří dnů a který zároveň chápe, že 1 + 1 může být za určitých okolností více než 2.

Vladimír Pour - ředitel sdružení


Novinky

25.01.2012 11:52

Regionální stránky ubytovaní Český ráj

Podle plánu byly spuštěny na konci roku 2011 další regionální stránky Sdružení SPOT, tentokrát pro turistický region Český ráj www.cesky-raj-ubytovani.net. Je to další pokračování realizace...

Celý článek

—————

25.01.2012 11:51

Sdružení SPOT mění adresu svého sídla

Vzhledem k prohlubování spolupráce se společností Compedium, s.r.o. se Rada sdružení rozhodla od 1. 1. 2012 změnit sídlo Sdružení, tak aby bylo shodné se sídlem společnosti Compedium. Tedy Sdružení...

Celý článek

—————


Kontakt

SPOT - Sdružení pro podporu turistiky

IČO: 27 00 10 32

Sídlo:
U Sila 1139
Liberec 30
463 11

(schůzku je vhodné dojednat předem) - p. Lenka Čihulová


+420 774 555 061


Náš nejnovější projekt

Ubytování Český ráj