22.03.2010 16:10

Proběhlo další školení o DS

 Dalším městem, které usiluje o napojení na Datový sklad turistických informací je Jablonec nad Nisou. 23. února 2010 proto proběhlo setkání aktérů cestovního ruchu v oblasti Jizerských hor, které organizovalo Jablonecké kulturní a informační centrum. Na tomto setkání byli zúčastnění požádáni, aby se aktivně zapojili do projektu Datového skladu a připojili se k řadě regionálních redaktorů, kteří sem zanášejí informace o kulturním dění a akcích, popř. aktulizovali záznamy o svých zařízeních.

Dne 19. 3. 2010 proběhlo školení pro zástupce informačních center z mikroregionu Tanvaldsko. Mikroregion své stránky již napojil na podzim 2009 a nyní usiluje o to, aby členské obce aktivně přispívaly k doplňování obsahu skladu a zpětně data využívaly. Školení vedl Dalibor Naar, na jehož honorář přispěl SPOT - Sdružení pro podporu turistiky. Prostory a techniku poskytl krajský úřad Libereckého kraje. Děkujeme jménem všech zúčastněných.

—————

Zpět


Kontakt

SPOT - Sdružení pro podporu turistiky

IČO: 27 00 10 32

Sídlo:
U Sila 1139
Liberec 30
463 11

(schůzku je vhodné dojednat předem) - p. Lenka Čihulová


+420 774 555 061