Finanční podpora propagace obcí a turistických cílů

Finanční podpora propagace obcí a turistických cílů

Sdružení SPOT se rozhodlo, že v roce 2011 započne program, v jehož rámci bude dlouhodobě finančně podporovat konkrétní subjekty (obce, města, mikroregiony i podnikatele), které se zapojí do projektu cílené distribuce propagačních turistických tiskovin v rámci regionu severovýchodních Čech. Podpora je určena jak veřejné správě, příspěvkovým organizacím, tak i podnikatelským subjektům - všem kteří budou propagovat svou obec nebo turisticky zajímavou službu prostřednictvím letáků a propagačních materiálů vůči návštěvníkům regionů Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Máchův kraj, Lužické hory a Frýdlantsko. Ukazuje se totiž, že cestovní ruch v těchto regionech stojí na stejné cílové skupině, neboť více než 75% návštěvníků se do regionu nejpozději do dvou let. Z šetření, které má sdružení k dispozici také vyplývá, že noví návštěvníci se opírají především o reference od známých, kteří v regionu dříve byli. Sdružení SPOT chce podpořit projekt, který plně odpovídá tomuto zacílení - projekt distribuce propagačních materiálů TOP 50, což je síť informačních panelů rozmístěných na hotelech a penzionech ve zmíněných regionech. Sdružení se chce podpořit subjekty využívající tento projekt z následujících důvodů:

  1. Jedná se o ojedinělý projekt v rámci celého regionu severovýchodních Čech.
  2. Udržitelnost  a efektivita tohoto projektu je již prověřena jeho tříletou historií a úctyhodným množstvím turistických letáků, které projekt za celou dobu svého trvání vydistribuoval mezi návštěvníky Libereckého kraje.
  3. Projekt naplňuje představy sdružení o dobré propagaci, protože nepropaguje jednotlivosti nebo jednotlivé oblasti, ale usiluje o reprezentativní soubor propagačních materiálů a tím vychází vstříc potřebám uživatele - turisty, který potřebuje především získat přehled a inspiraci.

Cílem dotace je motivovat zapojení dalších partnerů projektu, především z oblasti veřejné správy, sdružení apod., a tak usilovat o proporční nabídku letáků podnikatelských subjektů a letáků s propagací jednotlivých turistických regionů a mikroregionů. 

Dotace je prozatím cílena na období dvou let, tzn. 4 propagační kampaně. Pokud nedojde k vyčerpání všech vyčleněných finančních prostředků, tak SPOT - Sdružení pro podporu turistiky dotační program prodlouží. 

Zájemci o podporu nás mohou kontaktovat pomocí kontaktního formuláře. Rádi se s nimi spojíme.

Více o programu distribuce letáků TOP 50

 

Kontakt

SPOT - Sdružení pro podporu turistiky

IČO: 27 00 10 32

Sídlo:
U Sila 1139
Liberec 30
463 11

(schůzku je vhodné dojednat předem) - p. Lenka Čihulová


+420 774 555 061