Plán činností na rok 2011

Plán činností na rok 2011

S cílem naplnit program sdružení SPOT byly členy sdružení schváleny následující cíle a projekty s výhledem na rok 2011 – 2012.

Projekty se týkají následujících turistických regionů:
Lužické hory a Máchův kraj
Jizerské hory a Frýdlantsko
Krkonoše
Český ráj

Některé části projektů jsou pro jednotlivé turistické regiony diversifikované, jiné části jsou shodné pro všechny turistické regiony bez rozdílu.

Cíl 1

Nastavit a nabídnout čenům sdružení pro každý ze zájmových regionů kvalitní propagační balíček: prezentace na regionálním webovém portále + tištěný katalog ubytování a služeb. Za tímto účelem sdružení zajistí Smlouvu o pronájmu mediálního prostoru na webových stránkách www.severnicechy.info, čímž zajistí přispívajícím členům publikování jejich nabídky na regionálních stránkách napojených na Datový sklad.  Sdružení bude v této souvislosti usilovat o plnohodnotnou prezentaci podnikatelských aktivit členů sdružení na internetovém serveru cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje www.liberecky-kraj.cz. Sdružení ze shromážděných prostředků vytvoří regionální portály, které budou náležitě optimalizovány a vzájemně propojené tak, aby získali významnou pozici v rámci na internetu a zajistili prezentovaným členům a partnerům sdružení, co největší publicitu.

Sdružení bude poskytovat plný servis členům Sdružení při aktualizaci zápisu jejich podnikatelské nabídky na internetových serverech a dalších webových stránkách. Za tím účelem zajistí help-desk na tel. čísle 482 733 080 v pracovní dny od 9.00 – 15.00, nebo na emailu spot@sdruzeni-spot.cz.

Dále bude poskytovat bezplatnou podporu svým členům v dalších oblastech jako např.

  •  v oblasti napojení jejich webových stránek na datový sklad turistických informací
  •  v oblasti regionální certifikace
  •  v oblasti rezervačního systému apod.

Cíl 2

REGIONÁLNÍ CERTIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Sdružení bude podporovat zapojení členů Sdružení do projektu Regionální certifikace ubytovacích zařízení (formou bezplatných konzultací) a prostřednictvím projektu Regionální certifikace tak podporovat podnikatelské aktivity členů Sdružení. Sdružení také poskytne prostor pro prezentaci značky kvality na všech médiích a propagačních aktivitách, na nichž se bude podílet.

Cíl 3

DÁRKOVÉ POUKAZY

Sdružení vytvoří a nabídne svým členům firemní dárkové poukazy za výhodnou cenu a usnadní jim tak zapracování tohoto nástroje do svého vlastního marketingu. Poukazy budou mít podobu ceniny - budou mít bezpečnostní prvky, aby byla omezena možnost jejich zneužití.

Cíl 4

DATOVÝ SKLAD

Sdružení bude podporovat zájem členů o využívání informací z datového skladu. Bude poskytovat konzultace na toto téma a bude přispívat (podle aktuálních možností a potřeb) na proškolování pracovníků informačních center v práci s Datovým skladem.

Cíl 5

PROGRAM ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB

Sdružení nabídne členům Sdružení program zkvalitnění služeb (uvítací vizitky, hotelový dotazník, hotelovou mapu, propagační materiály regionu atd.).

Cíl 6

REZERVAČNÍ SYSTÉM SLUŽEB

Sdružení nabídne členům sdružení aktivní pomoc při konfiguraci služeb v on-line rezervačním systému a také bude usilovat o vytvoření lepších podmínek provozu rezervačního systému v Libereckém kraji. Sdružení bude usilovat o to, aby v rezervačním systému nebyly jen ubytovací kapacity, ale i doplňkové služby a systém tak spěl k možnosti vytváření pobytových balíčků.

Cíl 7

SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOU SPRÁVOU

Sdružení bude usilovat o spolupráci na rozvoji cestovního ruchu s orgány státní správy a samosprávy. Zpracuje analýzu, která stanoví klíčové orgány, organizace a uskupení, které je třeba s nabídkou spolupráce oslovit - vč. obsahových náčrtů nabídek.

Cíl 8

KOMUNIKACE

Sdružení bude své členy pravidelně informovat o svých aktivitách i o možnostech zapojení do jednotlivých projektů. Za tím účelem bude pravidelně zveřejňovat novinky na stránkách sdružení a připraví informační elektronický Bulletin, který bude pravidelně zasílaný přispívajícím i registrovaným členům.

Uvedené cíle budou dále v průběhu prací zpřesňovány.
 


Kontakt

SPOT - Sdružení pro podporu turistiky

IČO: 27 00 10 32

Sídlo:
U Sila 1139
Liberec 30
463 11

(schůzku je vhodné dojednat předem) - p. Lenka Čihulová


+420 774 555 061