Severnicechy.info

Severnicechy.info

SEVERNÍ ČECHY.info je informační systém pro cestovní ruch a volný čas. Je zaměřen na oblasti: Český ráj, Jizerské hory, Krkonoše a Podkrkonoší, Lužické hory, Máchův kraj, Frýdlantský výběžek a České Švýcarsko.

Cílem projektu SEVERNÍ ČECHY.info je, aby do severních Čech jezdilo více návštěvníků z jiných částí republiky, ale i ze zahraničí. Zvláštní důraz klademe na to, aby se tito návštěvníci opakovaně vraceli a doporučovali pobyt svým přátelům a známým. Proto nabízíme ucelený balíček služeb, jež plně pokrývají škálu potřeb, které návštěvníci mají.

Informační systém SEVERNÍ ČECHY.info  je registrován u českých i zahraničních vyhledavačů. Všechny projekty jsou propagovány bannery na důležitých místech internetu, letákovými kampaněmi, na výstavách a veletrzích cestovního ruchu u nás i v zahraničí, direkt mailing důležitým klientům z řad cestovních kanceláři, firem, škol, školících zařízení atp.


Kontakt

SPOT - Sdružení pro podporu turistiky

IČO: 27 00 10 32

Sídlo:
U Sila 1139
Liberec 30
463 11

(schůzku je vhodné dojednat předem) - p. Lenka Čihulová


+420 774 555 061