Program Všichni hosté jsou VIP

Program Všichni hosté jsou VIP

 Smyslem programu je vyhledávat a propagovat ta ubytovací zařízení, která jdou cestou neustálého zlepšování kvality svých služeb a která spokojenost hostů vnímají jako svou nejvyšší prioritu. Organizátorem programu je SPOT - Sdružení pro podporu turistiky, které sdružuje řadu ubytovatelů a také profesionálů z oboru marketingu cestovního ruchu. Základním východiskem je zde to, že orientaci na zákazníka je u ubytovatelů možno rozpoznat "již z dálky" na základě souboru znaků, bez nichž zkrátka služba centrovaná na spokojenost hosta nemůže být. Teze stojící v základech programu sdružení vtělilo do inspiromatu Jak vyzrát nad konkurencí aneb kvalita, co nic nestojí.

Chcete-li se do programu Všichni hosté jsou VIP zapojit a získat tak označení, které vaši orientaci na zákazníka propaguje, měli byste splnit následující:

  1. Doložit, že v rámci svého podniku cíleně usilujete o udržení určitého kvalitativního stupně ubytování. Dokladem je například získání certifikátu v rámci Regionální certifikace ubytovacích zařízení Libereckého kraje. Ale je přihlíženo i k certifikátům ISO či TÜV a samozřejmě je zohledňováno i zapojení ubytovatele do systému Hotel Stars.
  2. Doložit skutečnost, že na jednotlivých pokojích má host k dispozici tzv. hotelovou mapu (desky s informacemi o dostupných hotelových službách a možnostech vyžití v regionu.
  3. Doložit skutečnost, že každý host má k dipozici hotelový dotazník a že je vyzván či motivován jej vyplnit a poskytnout tak svou reflexi využitých služeb.
  4. Vést databázi hostů, kde jsou evidovány kontaktní údaje hosta a poznámky o jeho potřebách či požadavcích. Samozřejmostí je naplnění zákonných podmínek pro sběr a uchovávání osobních údajů a tedy získání souhlasu hosta.

Zapojení do programu je podmíněno členstvím ve SPOT - Sdružení pro podporu turistiky.

Sdružení připravilo jednotlivé prvky potřebné pro plné zapojení do programu:

  • Hotelový dotazník (včetně jazykových mutací)
  • Hotelová mapa - desky s fotografickými motivy ze severovýchodních Čech
  • Software pro evidenci dat o zákaznících (včetně možnosti napojit na software čtečku čipových karet)

Připraveny jsou i další využitelné prvky, které jsou vyjmenovány v samostatném článku Všichni hosté jsou VIP a najdete je také v inspiromatu Jak vyzrát nad konkurencí (ve formátu PDF)

  • uvítací cedulky v češtině, němčině, polštině a angličtině
  • balíčky propagačních materiálů z regionu
  • dárkové poukazy

Členům jsou jednotlivé produkty k dipozici za zvýhodněnou (režijní) cenu. Na druhou stranu je pro zkvalitnění svého servisu může využít kterýkoliv ubytovatel.

CENÍK jednotlivých prvků ve formátu MS Word (.doc)

 


Kontakt

SPOT - Sdružení pro podporu turistiky

IČO: 27 00 10 32

Sídlo:
U Sila 1139
Liberec 30
463 11

(schůzku je vhodné dojednat předem) - p. Lenka Čihulová


+420 774 555 061