Propagační balíček pro Lužické hory, Máchovo jezero a Českolipsko

Propagační balíček pro Lužické hory, Máchovo jezero a Českolipsko

Sdružení bude pokračovat ve spolupráci se Sdružením Českolipsko. Bude jednat o uzavření smlouvy, jejímž předmětem by bylo zkvalitnění prezentace podnikatelských aktivit členů sdružení prostřednictvím internetu a v tiskových materiálech. Sdružení bude usilovat, aby internetové stránky byly pro uživatele internetu maximálně přístupné s vysokým ratingem a počtem návštěv.

Balíček by měl zahrnovat prezentaci na následujících stránkách:
- internetový server Severní Čechy.info (www.severnicechy.info)
- internetový server Liberecký-kraj.cz (www.liberecky-kraj.cz)
- internetový server Českolipsko.info (www.ceskolipsko.info)
- internetový server Lužické hory.info (www.luzicke-hory.info) (pro subjekty v regionu Lužických hor)

Sdružení bude podporovat vydávání Katalogu ubytování, který bude prezentovat podnikatelské aktivity členů sdružení.

Sdružení bude usilovat o zapojení dalších webových stránek měst a obcí v projektu Datový sklad cestovního ruchu s cílem prezentovat podnikatelské aktivity v regionech Lužických hor a Máchova jezera.

Zaujaly vás naše aktivity? Přidejte se.


Kontakt

SPOT - Sdružení pro podporu turistiky

IČO: 27 00 10 32

Sídlo:
U Sila 1139
Liberec 30
463 11

(schůzku je vhodné dojednat předem) - p. Lenka Čihulová


+420 774 555 061