Regionální certifikace ubytovacích zařízení

Regionální certifikace ubytovacích zařízení

Regionální certifikace ubytovacích zařízení Libereckého kraje vznikla z iniciativy Libereckého kraje v dílně člena sdružení - společnosti Compedium, s.r.o. Certifikace nemá nahradit celonárodní systém klasifikace Asociace hotelů a restaurací (hotelové hvězdy), ale má je doplnit a trochu i kompenzovat to, že známé hvězdičky mají kritéria postavená pro velké (zpravidla) městské hotely a podmínkám v našich horských a podhorských regionech ne zcela vyhovují. (Kdo se z ubytovatelů o tento systém zajímal, často shledal, že je do něj nezařaditelný. Většina zdejších penzionů by totiž spadala do kategorie "nezařaditelní".)

Regionální certifikace může vašemu podniku přinést další publicitu a i jistou konkurenční výhodu, neboť kvalita Vašeho ubytování bude potvrzena třetí stranou. 

SPOT - Sdružení pro podporu turistiky tuto aktivitu Libereckého kraje vítá jako velmi vhodný nástroj propagace regionu a proto se rozhodlo pomoci překlenout přechodné období, než Liberecký kraj najde další prostředky na pokračování certifikace. Sdružení tedy financuje náklady spojené s certifikací a členové sdružení mají možnost certifikát získat bez dalších nákladů. Informace a inspiraci, jak certifikaci využívat při propagaci svého zařízení najdou podnikatelé stránkách společnosti Compedium věnovaných regionální certifikaci.

Regionální certifikací sdružení propaguje v rámci všech svých propagačních aktivit: je výrazným způsobem prezentovaná na webových portálech sdružení a také se pečeti kvality zobrazují v rámci katalogu ubytování pro jednotlivé regiony. Více viz Propagační balíček - Jizerské hory, Propagační balíček - Krkonoše, Propagační balíček - Lužické hory a Máchův kraj, Propagační balíček - Český ráj.


Kontakt

SPOT - Sdružení pro podporu turistiky

IČO: 27 00 10 32

Sídlo:
U Sila 1139
Liberec 30
463 11

(schůzku je vhodné dojednat předem) - p. Lenka Čihulová


+420 774 555 061